Data ja mittaaminen

Organisaatioilla on olemassa paljon dataa, mutta ne eivät välttämättä tiedä mitä ja missä, ja miten sitä voi hyödyntää. Autamme asiakkaitamme löytämään olemassa olevan datansa, lisäämään palettiin tarvittaessa ulkopuolisia datalähteitä ja hyödyntämään dataa jokapäiväisessä liiketoiminnassaan. Datan hyödyntäminen tarkoittaa, että kaikkia liiketoiminnan osa-alueita mitataan ja optimoidaan datan pohjalta. Omnilla on datan hyödyntämisestä erittäin pitkä ja laaja-alainen kokemus, ja datalähtöisyys onkin yksi toiminnamme kulmakivistä.

Big datan mahdollisuuksia prosessien ja tulosten parantamiseen on tutkittu jo pitkän aikaa. Esimerkiksi USA:ssa Californian poliisivoimat ovat käyttäneet big dataa rikosten ennustamiseen: rikospaikat on pystytty ennustamaan datan avulla kolme kertaa paremmin kuin perinteisten menetelmien avulla. Yritysmaailman puolella taas on arvioitu, että kauppiaat pystyisivät parantamaan voittomarginaalejaan jopa 60 prosenttia panostamalla big data -analytiikkaan. Varsin kutkuttavaa.

Dataa on saatavilla valtavat määrät, ja määrä myös lisääntyy jatkuvasti – siihen viittaa myös sana “big”. Esimerkiksi, jos polttaisimme kaiken yhden päivän aikana tuotetun datan DVD:lle, pino ulottuisi kaksi kertaa kuuhun saakka. Aika vaikuttavaa, vai mitä?

Ongelmana tällä hetkellä on se, että ilmiö on suurentelun ja hypen vuoksi saanut pelottavat mittasuhteet. Big data on hyvä esimerkki yksinkertaisesta asiasta, jolle on keksitty hieno digijargoninkielinen nimi. Lopulta kyse on vain siitä, miten liiketoiminnassa voi parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää olemassa olevaa tietoa.

Totuus on kuitenkin se, että dataa – niin yrityksen sisäistä kuin ulkoista – on mahdollista hyödyntää hallitusti ilman sen suurempaa draamaa ja tuskailua, ja juuri siellä missä halutaan. Kaikkea ei tarvitse tehdä kerralla, vaan aluksi tärkeintä on ymmärryksen lisääminen: mitä dataa on olemassa ja mitkä osaset siitä ovat merkityksellisiä?

Kun näihin kysymyksiin on vastattu, voidaan alkaa miettiä, mitä mahdollisuuksia data tuo liiketoiminnalle. Myös avoimuuden periaate on olennainen: dataa pitäisi pystyä hyödyntämään mahdollisimman laajasti yrityksen toiminnassa. Tietojärjestelmätieteilijät ovat pohtineet näitä aiheita jo vuosikausia, mutta eivät niin edistyksellisellä tavalla kuin mihin nykypäivänä tähdätään.

Mistä on kyse?

Organisaatioilla on olemassa paljon dataa, mutta ne eivät välttämättä tiedä mitä ja missä, ja miten sitä voi hyödyntää.

Tässä kohtaa Omni karauttaa hätiin: autamme asiakkaitamme löytämään tuon olemassa olevan datan ja hyödyntämään sitä reaaliaikaisesti jokapäiväisessä liiketoiminnassa. Tarvittaessa tarjoamme myös ulkoisia datan lähteitä ja autamme ottamaan niistä ilon irti.

Datan hyödyntäminen tarkoittaa sitä, että kaikkia liiketoiminnan osa-alueita mitataan ja optimoidaan datan pohjalta. Juuri tähän viitataan, kun puhutaan datalähtöisyydestä (engl. data-driven).

Datan avulla voi kehittää mm. seuraavia osa-alueita:

 • Tuote: Haetaanko tiettyjä ominaisuuksia? Liittyykö johonkin tuotteeseen toistuvia ongelmia, jotka vaikuttavat sen myyntiin? Tietoa voi hyödyntää tuotekehityksessä.
 • Markkinointi: Käytetäänkö oikeita kanavia, ja ovatko käytetyt kanavat tarpeeksi tehokkaita? Miltä tunnusluvut näyttävät verrattuna alan tasoon yleisesti? Datan avulla markkinointia voi myös kohdentaa tehokkaasti, sekä onlinessa että offlinessa. Olemassa olevan datan ristiinkäyttö eri järjestelmien ja liiketoimintaosastojen välillä on tärkeää.
 • Järjestelmät: Millaiset it-ratkaisut ovat tarpeellisia? Onko tarpeen ottaa käyttöön uusia järjestelmiä? Entä käytetäänkö olemassa olevia järjestelmiä järkevästi?
 • Hinnoittelu: Onko hinnoittelu oikealla tasolla? Jos hinta on ratkaiseva tekijä alalla, miten hinnoittelua saataisiin dynaamisemmaksi?
 • Myynti: Mistä tulee myyntiä parhaalla katteella?
 • Asiakkuudenhallinta: CRM-järjestelmästä saatava data tukee myyntiä ja asiakkuuden kehitystä.
 • Logistiikka: Onko logistiikka toteutettu järkevästi? Voidaan tehdä vertailua sekä selvittää, minkä verran eri ratkaisut maksavat.
 • Personointi: Datan perusteella verkkopalvelua, valikoimaa ja markkinointia voi automaattisesti räätälöidä eri kävijöille.

Miten toimimme?

Datan voi jakaa karkeasti neljään kategoriaan:

 1. Asiakkaan omista järjestelmistä saatava data, jonka lähteitä voivat olla mm. CRM-järjestelmä ja web-analytiikka.
 2. Benchmark-data on vertailutietoa kilpailijoista tai alalta yleisemmin. Tyypillisesti se koskee jonkin toiminnon tai työkalun tehokkuutta, esim. mikä on keskimääräinen hakusanamainoksen klikkausprosentti tai uutiskirjeen avausprosentti. Myös kilpailijoiden viestejä eri kanavissa sekä tuotevalikoimaa ja tuotteiden hintoja voidaan benchmarkata. Asiakkaan dataa verrataan benchmark-dataan, minkä pohjalta vedetään johtopäätöksiä tarvittavista toimenpiteistä.
 3. Trendidata koostuu tietyillä hakusanoilla koostuvista hauista hakukoneessa. Trendidata voi kuvata esimerkiksi yleisön kiinnostusta jotakin tuotetta kohtaan tai kiinnostuksen vaihteluita, mm. sesongin mukaan
 4. Muu ulkoinen data, jota on esim. medioilla ja julkisen sektorin toimijoilla, kuten Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilla, ja monessa muussa eri lähteessä.

Omnin tiimi etenee työssä jotakuinkin seuraavien vaiheiden mukaan:

 1. Kartoitus: Ensin haravoidaan asiakkaan olemassa olevat datalähteet ja katsotaan, löytyykö kaikki tarpeellinen, vai tarvitaanko dataa joiltain osa-alueilta lisää. Tarpeen vaatiessa kerätään lisää dataa ulkoisista lähteistä.
 2. Analyysi: Seuraavaksi tiimi tarkastelee, miten tietoa nykyisellään hallinnoidaan ja hyödynnetään – vai hyödynnetäänkö ollenkaan.
 3. Johtopäätökset: Löydösten perusteella luodaan toimintasuunnitelma ja tavoitteet datan hyödyntämiselle. Tavoitteet määritellään tietysti aina asiakkaan liiketoiminnan pohjalta.

Kenelle?

Dataa on olemassa jossain muodossa ihan jok’ikisellä organisaatiolla, pienillä ja isoilla, ja kaikki voivat sitä liiketoiminnassaan hyödyntää. Kaikenkokoisten yritysten on myös mahdollista käyttää ulkopuolisia datalähteitä.

Esimerkiksi:

 • Verkkokauppias hyödyntää dataa esimerkiksi hinnoittelussa, valikoiman kehittämisessä, markkinoinnissa ja järjestelmiin liittyvässä päätöksenteossa. Data on olennainen osa pitkälti kaikkea, mitä verkkokaupankäyntiin liittyy.
 • Markkinoinnin ammattilainen käyttää dataa mm. viestien ja budjettien optimointiin sekä niiden kohdentamiseen.
 • Hankintapäällikkö selvittää datan perusteella, mistä tuotteista yleisö on kiinnostunut ja milloin.
 • Tietohallinto penkoo dataa järjestelmävalintojen ja kehitysprojektien tueksi selvittääkseen, mitä oikeasti tarvitaan.

Miksi Omni?

Datalähtöisyys on yksi Omni Partnersin toiminnan kulmakivistä.

Omnilaisilla on pitkä ja laaja-alainen kokemus dataan pohjautuvasta työskentelystä. Olemme kasvaneet siihen, että päätökset tehdään dataan pohjautuen, oli kyse mistä tahansa liiketoiminnan osa-alueesta. Toisin kuin monella muulla alan toimijalla, meillä on kokemusta laajasti verkkoliiketoimintaan liittyvistä järjestelmistä ja työkaluista, esimerkiksi verkkokauppa-alustoista, analytiikkajärjestelmistä, asiakkuudenhallintajärjestelmistä ja markkinoinnin hallinnoinnin työkaluista sekä datan roolista niissä kaikissa.

Laaja-alaisuus tarkoittaa, että voimme tarjota monta erilaista näkökulmaa datan hyödyntämiseen: tarvittaessa pohdimme asiaa niin markkinoinnin, analytiikan, asiakkuudenhallinnan kuin teknologiankin näkökulmasta. Lopputuloksena on uniikki kombo, jossa dataa tarkastellaan kokonaisuutena.

Miksi tyytyisit hyödyntämään dataa vain markkinoinnissa, kun voit kehittää sen pohjalta koko liiketoimintaa?

Kiinnostuitko? Ota rohkeasti yhteyttä!

Petteri Erkintalo, Founder & Business Development Director
+358 400 674 723
[email protected]
LinkedIn-profiili
Omni Partners-profiili