Digitaalinen mainonta

Jos mainostajan aikeena on tavoittaa kohderyhmänsä siellä, missä he liikkuvat, kannattaa markkinointibudjetti kohdentaa verkkoon. Digimainonnan parhaita puolia ovat kustannustehokkuus, nopeus ja mitattavuus, jonka ansiosta mainonnan tuloksellisuutta on helppo arvioida. Tarvittaessa Omnin tiimi hoitaa asiakkaan digitaalisen mainonnan a:sta ö:hön, strategiasta toteutukseen. Laaja-alaisen osaamisemme ansiosta olemme ainoa digimainonnan kumppani, jonka asiakkaamme tarvitsee.

IAB Finlandin selvityksen mukaan digitaaliseen mainontaan panostettiin Suomessa vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla yhteensä 139,3 miljoonaa euroa, mikä tekee siitä sanomalehtimainonnan jälkeen toiseksi suurimman mediamainonnan muodon. Kasvua edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon oli 9,2 prosenttia. Suomen mainosmarkkinan kehitys noudattelee eurooppalaista kaavaa. Muihin Pohjoismaihin verrattuna kirittävää on edelleen.

Panostusten kasvua selittää se, että mainostajat pyrkivät tavoittamaan ihmiset siellä, missä he liikkuvat. Verkon merkitys ihmisten arjessa kasvaa jatkuvasti: verkossa viestitään, viihdytään, haetaan tietoa ja mikä olennaisinta, ostetaan tuotteita ja palveluita.

Verkossa ihmisten käyttäytymisestä on saatavilla hurja määrä dataa, mikä tarkoittaa, että digimainonnan tuloksellisuutta ja tuottoa sijoitetulle pääomalle pystytään arvioimaan hyvin tarkasti. Lisäksi digimarkkinointi on nopeaa, kustannustehokasta ja erittäin joustavaa: jos jokin ei toimi, sen huomaa heti, ja mainontaa voi muokata tulosten perusteella vaikka saman tien. Nämä ovat merkittäviä etuja verrattuna esimerkiksi printtimainontaan.

Uskallamme väittää, että jos yritys ei tee digitaalista markkinointia, voi putiikin sulkea oikeastaan saman tien. Tämä pätee erityisesti B2C-sektorilla. Onneksi harva enää kyseenalaistaa digimarkkinoinnin tarvetta; useammin keskustellaan siitä, mitä pitäisi tehdä, millaisin panostuksin ja millaisin tavoittein.

Kustannustehokkuuden ansiosta digipuolella voi saada paljon aikaan pienelläkin markkinointibudjetilla. Isoa budjettia tärkeämpää on löytää se oma juttu: erottautua muista ja määritellä oma kohderyhmä. Esimerkiksi isoilla vaatealan toimijoilla on paljon rahaa, mutta samaan aikaan ne saattavat olla kasvottomia sekatavarakauppoja, joiden markkinointikin on persoonatonta. Pieni muodin verkkokauppa voi pärjätä loistavasti persoonallisuudella ja erikoistumalla.

Mistä on kyse?

Omnin maksetun mainonnan palveluvalikoimaan kuuluu kaikki maksullinen näkyvyys digitaalisissa kanavissa. Hoidamme tarvittaessa kaiken a:sta ö:hön, strategiasta toteutukseen. Voimme myös kouluttaa ja tukea asiakkaan omaa markkinointiresurssia, toteuttaa asiakkaan olemassa olevaa strategiaa tai luoda strategian, jonka asiakkaan oma markkinointihenkilö sitten vie käytäntöön.

Digitaalisen markkinoinnin kanavia ovat:

Jokaisella kanavalla on oltava omat tavoitteensa ja strategiansa. Kanavia on myös tarkasteltava kokonaisuutena, jotta visuaalisuus ja viestit ovat yhtenäiset. Mainostajan on hyvä miettiä asiakkaan polkua eri medioissa ja pyrkiä luomaan markkinointiviestien kautta koherentti tarina.

Hyvä mainonta kertoo tarinan, koskettaa ja viihdyttää – ja on vieläpä kustannustehokasta.

Miten toimimme?

Digimainonnan suunnittelussa ja toteutuksessa etenemme tyypillisesti seuraavasti:

  1. Kartoitusvaiheessa käydään läpi asiakkaan markkinoinnin nykytila sekä määritellään mainonnan tarpeet ja tavoitteet.
  2. Suunnitteluvaiheessa päätetään kanavat sekä kanavakohtaiset tavoitteet ja budjetit. Lisäksi luodaan markkinointikalenteri, jossa Omnin hallinnoimia kanavia ja muita asiakkaan kanavia tarkastellaan kokonaisuutena. Näin varmistetaan, että viestit ja visuaalisuus eri kanavissa ovat synkronissa keskenään.
  3. Toteutusvaiheessa luodaan tarvittavat mainostilit, tehdään integraatiot ja linkkaukset työkalujen välillä sekä hyödynnetään dataa.
  4. Mainontaa seurataan, kehitetään ja optimoidaan jatkuvasti datan pohjalta sekä eri työkalujen uusia ominaisuuksia hyödyntäen.Tavoittena on, että kannattavuus paranee koko ajan!

Kenelle?

Monimuotoisuudessaan digitaalinen mainonta sopii ihan kaikille, pienille ja suurille, B2B- ja B2C-yrityksille, kaikille toimialoille.

Mainonnalle voi asettaa hyvin erilaisia tavoitteita brändin vahvistamisesta ja tunnettuuden lisäämisestä jonkin tietyn tuotteen tai palvelun myynnin edistämiseen. Vaikka yrityksellä olisi vain kaksi tuotetta, voi jonkinlaista markkinointia tehdä, tosin se ei toki voi olla samanlaista kuin tuhansia tuotteita tarjoavalla verkkokaupalla.

Miksi Omni?

Omnilla on digimainonnasta erittäin pitkä kokemus. Monista muista toimijoista meidät erottaa se, että osaamista löytyy laajasti koko matkalta alustoista ja järjestelmistä aina markkinointiviestien sisältöihin asti.

Laaja-alaisuuden ansiosta Omni on ainoa kumppani, jonka tarvitset. Kun kaikki tekijät ovat saman yrityksen leivissä, toiminta on jouhevampaa ja tieto liikkuu sujuvammin. Et siis tarvitse erikseen mediatoimistoa, mainostoimistoa ja digitoimistoa – ellet välttämättä niin halua. Tarvittaessa teemme tietysti mielellämme yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

Pyrimme terveeseen itsekriittisyyteen ja jatkuvaan kehittymiseen. Suhtaudumme uteliaasti mutta kriittisesti uusiin muoti-ilmiöihin, emmekä haksahda mihinkään harkitsemattomasti vain sen vuoksi, että “niin kuuluu tehdä”. Toisaalta olemme myös rohkeita ottamaan uusia käyttöön työkaluja ja ideoita, jos katsomme, että ne edistävät asiakkaan liiketoiminnallisia tavoitteita.

Mainostoimistolle se olennaisin asia saattaa olla, että yrityksen mainos on näyttävän näköinen. Meille taas tärkeintä on tuloksellisuus – että mainonta tuottaa asiakkaalle rahaa.

Mahtavinta digitaalisessa maailmassa on se, että kaiken voi mitata; asiakas näkee suoraan datan perusteella, olemmeko onnistuneet työssämme.

Kiinnostuitko? Ota rohkeasti yhteyttä!

Petteri Erkintalo, Founder & Business Development Director
+358 400 674 723
[email protected]
LinkedIn-profiili
Omni Partners-profiili