Verkkopalvelun kehitys

Pysyvätkö asiakkaat sivustollasi sinne tultuaan? Täyttyvätkö ennalta määritellyt tavoitteet, kuten yhteydenotot, tietyn sivun katselut, ostotapahtumat tai sivujen jakamiset? Onko verkkopalvelusi helppokäyttöinen? Keskusteleeko verkkokauppasi ongelmitta muiden järjestelmien kanssa? Jos vastasit kieltävästi yhteenkään kysymykseen, verkkopalvelusi kaipaa kehittämistä. Viime kädessä kehitystyön tavoitteena on tietysti myynnin kasvattaminen. Omni Partnersin vahvuus teknologiakumppanina on ymmärrys kaikilta verkkoliiketoiminnan osa-alueilta.

Verkkopalvelun kehitysprojektin tarkoituksena on:

 • saada asiakkaat pysymään palvelussa kauemmin
 • parantaa palvelun käytettävyyttä
 • ottaa käyttöön tarpeellisia lisäominaisuuksia
 • saada käytössä olevat järjestelmät keskustelemaan verkkopalvelusi ja toistensa kanssa

Viime kädessä verkkopalvelun kehittäminen tähtää tietysti siihen, että saat verkosta enemmän myyntiä.

Tällä hetkellä verkkopalveluiden kehityksessä kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin asioihin:

 1. Mobiiliystävällisyys: Mobiilikäyttäjien osuus kasvaa liikennemäärässä mitattuna jatkuvasti. Enää ei voi olettaa, että kaikki kävijät käyttävät palvelua Windows-käyttöjärjestelmällä toimivalla pöytäkoneella, jossa on suuri näyttö. Jokainen käyttäjä on erilainen, ja verkkopalvelun tulee olla helppo ja miellyttävä käyttää riippumatta käyttäjän päätelaitteesta.
 2. Sisältö edellä: Verkkopalvelun hallinnan ja sisällöntuotannon pitää olla ylläpitäjille mahdollisimman helppoa. Tärkeintä ei ole alusta itsessään, vaan ne sisällöt, joiden julkaisemisen ja levittämisen alusta mahdollistaa.
 3. Data ja mittaaminen: Kaikille verkkopalvelun kehittämistä koskeville päätöksille tulee olla vedenpitävät perustelut. Digitaalisessa maailmassa perusteluiden esittäminen on onneksi helppoa, sillä kaikkea voi mitata, ja päätöksenteon tueksi on saatavilla dataa ihmisen käsityskyvyn ylittävät määrät.
 4. Personointi: Erilaiset teknologiat mahdollistavat verkkopalvelun ja sen eri näkymien räätälöimisen eri kävijöille heidän kiinnostuksen kohteidensa mukaan.
 5. Automatisointi: Usein toistuvat toiminnot, kuten raportointi, varmuuskopiointi ja erilaiset huoltotoimenpiteet, on mahdollista automatisoida, minkä ansiosta yritys voi säästää merkittävästi resursseja.

Mitä tarjoamme?

Verkkopalvelun kehityksessä tarjoamme asiakkaillemme apua seuraavilla osa-alueilla:

 1. Verkkopalvelun nykytilan kartoituksessa otetaan selvää, missä jamassa verkkopalvelu nykyisellään on. Tällöin tarkastellaan mm. verkkopalvelun kävijämääriä, konversioita, näkyvyyttä hakukoneissa ja muualla verkossa, teknistä laatua, sekä testataan käytettävyyttä. Lisäksi otamme selvää, mitä asiakas tällä hetkellä mittaa ja mitä ei. Kartoituksen perusteella määritellään, mitä muuta pitäisi mitata ja mitä dataa tarvitaan.
 2. Luomme asiakkaalle uuden verkkopalvelun tai -kaupan alusta alkaen. Pienemmät toteutukset Omni hoitaa oman tiimin voimin; isomman mittakaavan projekteissa voidaan tarvittaessa ottaa avuksi tytäryhtiö Nord Software.
 3. Sisällönhallintajärjestelmien migraatioprojekteissa asiakkaan verkkopalvelun sisällönhallintajärjestelmä vaihdetaan helppokäyttöisempään vaihtoehtoon.
 4. Autamme asiakkaita Googlen Analytics– ja Tag Manager -tuotteiden käyttöönotossa, räätälöimme tuotteet asiakkaan tarpeisiin sekä koulutamme niiden käyttöön.
 5. Kolmansien osapuolten sovellusten käyttöönotossa ja räätälöinnissä Omni toimii tulkkina asiakkaan ja kolmannen osapuolen välillä. Lisäksi koulutamme sovellusten käyttöön. Hyvä esimerkki kolmannen osapuolen sovelluksesta on markkinointipalvelu Nosto.

Kenelle?

Verkkopalvelun toimivuus ja käytettävyys on elinehto kaikille verkkoliiketoimintaa harjoittaville yrityksille, ja erityisesti verkkokauppiaille.

Pienillä on usein pienet resurssit, mutta vähälläkin voi saada paljon aikaan. Pk-yritysten on olennaista kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin asioihin:

 • Onko hakukonelöydettävyydelle teknisiä esteitä? Jos kyllä, ne on poistettava
 • Luoko verkkokauppa-alusta käytettävyyteen tai myyntiin liittyviä ongelmia? Jos kyllä, alusta on syytä vaihtaa
 • Toimiihan verkkopalvelu kitkattomasti myös mobiilissa? Jos ei, palvelu tulee kehittää responsiiviseksi

Suurten toimijoiden kannattaa tietysti varmistaa, että edellä luetellut seikat ovat kunnossa. Resurssien niin salliessa kannattaa panostaa myös näihin:

 • Integraatiot: Järjestelmien pitää pystyä keskustelemaan keskenään; hyvä esimerkki on integraatio verkkokaupan sekä CRM- ja toiminnanohjausjärjestelmien välillä
 • Personointi: verkkokaupassa tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tuotesuosituksia kävijän kiinnostuksen kohteiden perusteella

Miksi Omni?

Omni Partnersin ehdoton vahvuus teknologiakumppanina on se, että meiltä löytyy teknologiaosaamisen lisäksi ymmärrystä kaikista verkkoliiketoiminnan aspekteista. Kaikki omnilaiset ovat vihkiytyneitä omaan erityisosaamisalueeseensa, mutta ymmärtävät myös kollegoiden tonteista sen verran, että eri näkökulmat pystytään helposti ottamaan projekteissa huomioon.

Verkkopalvelun kehitysprojekteissa emme tuijota yksisilmäisesti pelkästään teknologiavalintoja ja koodia, vaan katsomme aina kokonaiskuvaa ja puntaroimme vaihtoehtoja monelta eri kantilta. Viime kädessä tavoitteena on kaikissa töissämme tehdä asiakkaillemme enemmän rahaa verkosta – näin myös verkkopalveluiden kehityksessä.

Haluatko kuulla lisää verkkopalveluiden kehittämisestä? Ota rohkeasti yhteyttä!

Ville Ristimäki, Head of Technical Development
Puh. 045 2099 332
[email protected]
LinkedIn-profiili