ROI eli Return On Investment

ROI eli Return On Investment on luku, jolla mitataan sijoitetun pääoman tuottoa. Maksetussa mainonnassa sijoitetulla pääomalla tarkoitetaan käytettyä mediabudjettia ja tuotolla tuloa. Luku kertoo siis mainonnan kannattavuudesta.

ROI voidaan laskea seuraavalla kaavalla:

ROI

ROI esitetään usein prosenttilukuna. Tällöin tulos kerrotaan sadalla.