Digitaalisen liiketoiminnan kehitys

Digitaalisen liiketoiminnan kehitysprojekteissa asiakkaan organisaatio pöyhitään tiheällä täikammalla läpi, paikannetaan kipupisteet ja määritellään tarvittavat toimenpiteet niiden korjaamiseksi. Tavoitteena on, että asiakas saa tiristettyä sähköisistä kanavistaan maksimaalisen määrän euroja.

Tiesitkö, että suomalaiset ostivat tavaroita, palveluja ja sisältöjä verkosta vuonna 2014 yhteensä 10,5 miljardilla eurolla? Vähittäiskaupan tuotteita ostettiin 3,6 miljardilla eurolla, missä kasvua edellisvuoteen oli 7 prosenttia. Vuodesta 2010 vähittäiskaupan tuotteiden verkko-ostokset ovat lisääntyneet 34 prosenttia.

Toisin sanoen, verkkokaupan kehitys kulkee päinvastaiseen suuntaan kuin muun vähittäiskaupan, jonka viimeaikaiset luvut eivät ole olleet niin mukavaa luettavaa.

Verkko on siis yhä useammalle ostoskanava, ja kasvavassa määrin potentiaalisten asiakkaiden tärkeä tiedonlähde. Se tarjoaa pyörryttäviä liiketoiminnallisia mahdollisuuksia datan hyödyntämisen kautta, esimerkiksi kuluttajakäyttäytymisen ymmärtämisessä. Erilaisten toimintojen digitalisoiminen voi myös tuoda merkittäviä kustannussäästöjä.

Verkon merkitystä ei voi sivuuttaa, varsinkaan kaupan alalla. Tai ainakaan se ei kannata, jos toiveena on eurojen kilahteleminen kassaan sen sijaan, että ne valuvat tehottomien toimintatapojen vuoksi hukkaan.

Digitaalisen liiketoiminnan kehitysprojekteissa tavoitteena on varmistaa, että asiakkaan toimintatavat ja työkalut tukevat verkon hyödyntämistä parhaalla mahdollisella tavalla. Verkkoliiketoiminnan vaatimuksiin viritetty organisaatio toimii kustannustehokkaasti, maksimoi sähköisten kanavien tuottaman tulon ja tukee kasvua.

Suomeksi sanottuna: pyrkimyksenä on tehdä asiakkaalle entistä enemmän rahaa.

Mistä on kyse?

Projekteissa huomiota kiinnitetään esimerkiksi seuraaviin osa-alueisiin ongelmakohtien tunnistamiseksi ja niiden korjaamiseksi:

 1. Strategia. Verkkokaupalla ei voi enää olla erillistä strategiaa, vaan yrityksen pitää ymmärtää, millainen kuluttajan ostoprosessi nykyään on. Päivän sana on monikanavainen kaupankäynti, joka tarkoittaa saumatonta palvelukokemusta päätelaitteesta riippumatta; toisin sanoen, verkko palvelee kivijalkaa, joka palvelee verkkoa.
 2. Prosessit. Asioita saatetaan tehdä väärällä tavalla tai kustannustehottomasti. Esimerkiksi vääränlaiset järjestelmävalinnat voivat iskeä kapuloita rattaisiin. Monikanavaisesti (sekä verkossa että offline) toimivien yrityksen kohdalla ongelma voi olla se, että prosessit eivät riittävästi tue verkkoliiketoimintaa.
 3. Toimittajat. Jos toimittajakenttä on kovin pirstaloitunut, kokonaiskuva helposti katoaa. Ostaa voi monelta taholta ja usein se kannattaakin, mutta asiakkaan tulee aina säilyttää ymmärrys kokonaisuudesta.
 4. Työkalut. Osataanko käytössä olevia työkaluja aidosti hyödyntää, vai maksetaanko turhasta? Tarkastelun kohteena voivat olla esim. markkinoinnin työkalut ja erilaiset verkkokaupan lisäosat.
 5. Asiakkuudenhallinta. Millainen on käytössä oleva asiakkuudenhallintajärjestelmä? Hyödynnetäänkö asiakastietoa riittävästi? Verkkokaupan arvo lasketaan liikevaihdon lisäksi asiakkuuksilla: rekisterin koolla sekä asiakkaiden aktiivisuudella ja sitoutuneisuudella.
 6. Markkinointi. Mitä toimenpiteitä on tehty? Mitkä ovat markkinoinnille asetetut tavoitteet? Miten markkinointia voidaan tehostaa? Miten markkinointia mitataan?
 7. Henkilöstön osaaminen. Teemme henkilöstön osaamis- ja kehittämisarviointeja, joiden avulla asiakkaan on vaivatonta tehdä johtopäätöksiä henkilöstön osaamispuutteista ja koulutustarpeista.

Miten toimimme?

Projektit etenevät tyypillisesti näin:

 1. Kartoitusvaiheessa käymme asiakkaan organisaation, järjestelmät ja prosessit tarkasti läpi selvittääksemme, tukevatko ne liiketoiminnan kehittämistä vai onko jossain parantamisen varaa. Yleensä on, muutenhan projektiin ei olisi alun perinkään lähdetty. Auditointia varten pyydämme asiakkaalta kattavat tiedot käytetyistä järjestelmistä, kumppaneista, prosesseista, henkilöstöstä ja resurssien käytöstä. Usein menemme paikan päälle tarkkailemaan tekemistä ja haastattelemaan ihmisiä. Lisäksi teemme tyypillisesti markkinatilannekartoituksen, jossa selvitetään, mihin asiakkaalla on potentiaalia Suomessa ja mahdollisesti myös kansainvälisesti.
 2. Dokumentointivaiheessa kirjataan ylös nykyiset kumppanit, työkalut, resurssit ja toimintatavat sekä mahdolliset ongelmakohdat.
 3. Lopuksi teemme ehdotuksen toimenpiteistä, kuten vaihdettavista työkaluista ja kehitettävistä prosesseista.
 4. Usein yhteistyö jatkuu muiden palveluidemme, kuten markkinoinnin tai sisällön kehittämisen merkeissä.

Kenelle?

Tyypillisesti asiakkaamme painii liiketoiminnan kasvutavoitteiden saavuttamiseksi erilaisten järjestelmä- ja työkaluvalintojen välillä. Usein jo käytössä olevilla järjestelmillä päästään toivottuihin lopputuloksiin, kun selvitetään, mitä niillä oikeasti pystyy tekemään. Toisiaan päädytään vaihtamaan järjestelmiä tai kehittämään uusia.

Kutsumme käytössä olevia järjestelmiä verkkokaupan ekosysteemiksi. Projekteissa varmistamme, että ekosysteemi on sellainen kuin sen tulisi olla, ja kehitämme yhdessä asiakkaan kanssa prosessit tukemaan sen hyödyntämistä.

On yritys sitten pieni tai suuri, ekosysteemi ja siihen liittyvät prosessit ovat polku menestyksekkääseen liiketoimintaan. Pienellä on pienen tarpeet, mutta liiketoiminnan kehittyessä nekin kasvavat. Suurella on ekosysteemissään usein kaikki tarvittavat palikat, mutta prosessit ja järjestelmien hyödyntäminen ovat usein jääneet vähemmälle huomiolle.

Miksi Omni?

Meillä on verkkoliiketoiminnasta erittäin vankka ja laaja-alainen kokemus, jolle harva toinen toimija Suomessa vetää vertoja. Konsultoinnin lisäksi meillä on omakohtaista kokemusta verkkokauppojen perustamisesta ja pyörittämisestä.

Olemme toimittaja- ja järjestelmäriippumaton toimija. Tämä tarkoittaa, että emme ota kantaa siihen, minkä toimittajan kanssa mitäkin toimenpiteitä kannattaa tehdä (ellei asiakas sitä toivo!), emmekä tyrkytä asiakkaillemme jotain tiettyjä järjestelmiä. Olemme valmiita tekemään yhteistyötä kaikenlaisten toimijoiden kanssa. Olennaista on, että alustat ja työkalut ovat asiakkaan tarpeiden kannalta järkeviä, ja että kokonaiskuva on napakasti hallussa.

Meillä on laaja-alaista teknologiaosaamista, jonka turvin voimme itsekin toimittaa järjestelmiä pienemmän mittakaavan projekteihin ja osallistua verkkopalveluiden kehitykseen. Tytäryhtiömme Nord Softwaren kautta meillä on mahdollisuus myös suuremman mittakaavan ohjelmistokehitykseen.

Kiinnostuitko? Ota rohkeasti yhteyttä!

Jouni Wahalahti, Head of eCommerce Development
Puh. 040 551 8528
[email protected]
LinkedIn-profiili