Tuotetiedonhallinta: Akeneo PIM

Omni Partners tarjoaa tuotetietojen hallintaan (PIM eli Product Information Management) Akeneon avoimen lähdekoodin ratkaisua. Akeneo on erinomainen valinta monikanavaisen liiketoiminnan tuotetiedonhallintaan kustannustehokkuutensa, skaalautuvuutensa ja helpon räätälöitävyytensä ansiosta. Hyvin toimivan PIMin avulla voit tehostaa liiketoimintaa, hallita kaikkea tuotetietoa keskitetysti ja saada tuotteet nopeammin myyntiin!

Mikä ihmeen Akeneo?

Akeneo on myynnin ja markkinoinnin tarpeisiin suunniteltu tuotetietojen hallintajärjestelmä. Se on joustava PIM-järjestelmä, joka on helposti integroitavissa kaikkiin kolmannen osapuolen sovelluksiin.

Akeneo on Magenton entisen henkilöstön luoma järjestelmä, jonka toimintamalli perustuu samanlaiseen ideologiaan. Me Omnilla uskomme, että avoimen lähdekoodin ohjelmisto, jolla on vahva ja laaja kehittäjäyhteisö, pystyy tarjoamaan oikeanlaiset ominaisuudet tuotetiedon hallinnan haasteisiin ja tarpeisiin sekä nyt että tulevaisuudessa.

Mitä tuotetiedonhallinnalla tarkoitetaan?

Keskitetyn tuotetiedonhallinnan avulla tuotetiedot löytyvät yhdestä paikasta ja ovat helposti saatavilla kaikkiin käyttötarkoituksiin.

PIM tuotetiedon varastona
Simsala-PIM! Ja kas, tuotetietosi ovat ojennuksessa.

PIMin avulla voidaan:

 • hallita tuoteryhmiä, tuotetyyppejä ja tuoterakenteita
 • määritellä ja hallita tuotevariaatioita ja -kytköksiä
 • hallita tuotteen elinkaarta, tuotteen tilaa ja tuotetiedon rikastamista
 • hallita valikoimia, myös kanavakohtaisesti
 • hallita tuoteryhmiä ja -kategorioita sekä näihin liittyviä tietoja
 • hallita erilaisia tuoteominaisuuksia (attribuutteja) ja ominaisuusjoukkoja sekä näiden periytymistä
 • hallita tuotesisältöä ja erilaisia tuotteisiin liittyviä media-aineistoja, kuten kuvia, videoita ja dokumentteja (käyttöohjeet, käyttöturvatiedotteet jne.)

PIMin avulla voidaan ohjata ja jakaa valikoimia, kategorioita, tuotteita, tuoteliitoksia, tuoterakenteita, rikastettua tuotesisältöä ja muuta kaupallisesti tärkeää tuoteinformaatiota kaikkiin myynti- ja palvelukanaviin – kanavakohtaisesti.

Kanavia voivat olla esimerkiksi:

 • verkkokauppa ja/tai useat verkkokaupat
 • verkkosivut
 • kassajärjestelmä ja myymälä
 • mobiilipalvelut
 • jälleenmyyjät
 • mainokset, esitteet ja kuvastot

Kun tietoa ylläpidetään yhdessä paikassa ja sitä julkaistaan yhdestä lähteestä, se on aina tarkkaa ja ajantasaista. Lisäksi näin on helpompi varmistaa, että kaikissa kanavissa on saatavilla juuri oikeaa tietoa oikeassa kontekstissa.

Toisin sanoen, PIMin avulla tuotteen tie markkinoille nopeutuu ja helpottuu.

Miksi tuotetiedon hallintaan kannattaa panostaa?

Mitä hyötyä on tuotetiedon hallitsemisesta keskitetysti siihen tarkoitetulla järjestelmällä?

1. Hyvin toimiva PIM sujuvoittaa organisaation sisäisiä prosesseja:

 • tieto tallennetaan ja ylläpidetään yhdessä paikassa
 • valikoimien hallinta ja kasvattaminen sekä tuotetiedon laadunhallinta helpottuvat
 • oikea tieto on kaikkien sitä tarvitsevien saatavilla, nopeasti ja helposti
 • prosessien rakentaminen ja automatisointi helpottuu ja nopeutuu
 • liittymien rakentaminen on helpompaa
 • tuotetietoa voidaan julkaista yhdestä lähteestä kaikkiin tarvittaviin järjestelmiin ja kanaviin
 • järjestelmäuudistukset mm. verkkokauppa-alustan osalta sujuvat helpommin

2. PIM helpottaa myös markkinointia ja näkyy lopulta viivan alla:

 • tuotteet löytyvät paremmin sähköisistä myyntikanavista ja hakukoneiden avulla
 • tuotetietoon voi luottaa ja se on ajantasaista
 • myynti tehostuu ja konversio paranee
 • selvittelyjen ja reklamaatioiden määrä vähenee
 • tuotevalikoiman pohja on kunnossa, jolloin resursseja voidaan kohdistaa myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen

Parhaimmillaan PIM toimii kaiken tuotetiedon varastona, jonka kautta tuotetietoa hallinnoidaan, rikastetaan, rakennetaan, luokitellaan, käännetään eri kielille ja jaetaan eri kanaviin.

Tuotetiedot voidaan hakea automaattisesti integraatioiden kautta tai puoliautomaattisesti .csv-listojen avulla tavarantoimittajilta. Näin säästytään raskaalta perustietojen kirjoittamiselta ja aikaa jää enemmän tuotetiedon rikastamiseen liiketoimintasi tarpeita vastaavaksi. Rikastamista eri kanaviin voidaan hallita prosessinomaisesti: kaikilla on koko ajan tieto siitä, missä vaiheessa rikastus etenee mitäkin kanavaa varten, ja mitä tuotetietoa puuttuu.

Miten toimimme?

PIM-projektit aloitetaan olemassa olevan tuotedatan kuntokartoituksella. Kun olemme saaneet kattavan kuvan tuotetiedon nykytilasta, tarkennamme PIMin roolia yrityksen liiketoiminnassa ja aloitamme varsinaisen määrittelyn.

Akeneon kehitysympäristö asennetaan yleensä heti projektin alkuvaiheessa jo ennen määrittelyvaiheen aloittamista, jolloin uusi PIM-järjestelmä on käytössä nopeimmillaan muutamassa viikossa. Näin osa määritellyistä toiminnoista ja tietokentistä voidaan luoda jo määrittelyvaiheessa Akeneoon samalla, kun toteutusta suunnitellaan ja määrittelyä dokumentoidaan.

Määrittely- ja toteutusvaiheet on jaettu osioihin, joissa edetään ketterästi siten, että projektin edistyessä tuotokset ovat nähtävissä ja jopa käytettävissä Akeneossa.

Määrittelyssä edetään seuraavasti:

 1. Rooli ja asemointi: tarkennetaan tuotetiedon hallinnan rooli yrityksen liiketoiminnassa sekä asema järjestelmien ekosysteemissä
 2. Asennukseen ja palvelinympäristöön liittyvät määrittelyt
 3. Määritellään tuotetiedon hallinnan perustiedot
 4. Määritellään ja suunnitellaan käyttöön tulevat kanavat
 5. Integraatiot
  * Määritellään alkuvaiheen integraatiot, sanomien sisällöt sekä integraatioiden toteutus
  * Määritellään ulkoiset tuotetiedon lähteet, joiden integraatiot suunnitellaan ja aikataulutetaan erikseen asiakkaan ja mahdollisten kolmansien osapuolien kanssa
 6. Määritellään erilaiset käyttäjät ja käyttötapaukset sekä luodaan käyttöoikeudet

Toteutuksessa edetään seuraavien askelten mukaisesti:

 1. Palvelinympäristö
 2. Akeneon perusasennus
 3. Tarvittavien lisäosien asennus
 4. Käyttöoikeudet, ryhmät ja käyttäjät
 5. Tuoteryhmät ja tuoteperheet
 6. Kanavat
 7. Variaatiot
 8. Tuotetiedot ja tuotetietokentät
 9. Integraatiot

Tuotetietojen vienti ja rikastaminen sekä käyttökoulutus voidaan yleensä aloittaa limittäin teknisen toteutuksen kanssa.

Kenelle?

PIMin käyttöönotto ja sen ominaisuuksien hyödyntäminen on tärkeää erityisesti monikanavaisessa liiketoiminnassa. Tuotetiedonhallinnasta hyötyvät kuitenkin kaikki yritykset, jotka tallentavat ja jakavat tuotetietoa ja dataa jollakin tavalla: niin erikoistavarakauppa, tukkukauppa kuin valmistava teollisuuskin voivat tehostaa toimintaansa keskitetyllä PIMillä.

Miksi Omni?

Omnin henkilöstöllä on vahva tuotetiedonhallinnan osaaminen käytännön projektien kautta jo useiden vuosien ajalta. Tuotetiedonhallinnan tiimimme on ollut rakentamassa usean suomalaisen kaupan alan menestystarinaa keskitetyn tuotetiedonhallinnan avulla.

Kartoitimme kaikki markkinalla olevat PIM-ratkaisut. Lopputuloksena päädyimme Akeneoon sen skaalautuvuuden, kustannustehokkuuden sekä helpon räätälöitävyyden ansiosta.

Lue myös:

Kiinnostuitko? Ota rohkeasti yhteyttä!

Jouni Wahalahti, Head of eCommerce Development
Puh. 040 551 8528
[email protected]
LinkedIn-profiili